Grey

Bio je to Walter Benjamin koji je ustvrdio da gledatelj apsorbira umjetničko djelo u sebe poput arhitekture koja je ujedno u stanju proizvesti simultanu kolektivnu recepciju. Upravo se takvom čini prostorna instalacija naziva „Grey“ mlade autorice Marije Mikulić Bošnjak, aktivne sudionice izrazito vitalne osječke suvremene umjetničke scene, koja  navedenu taktilnu i vizualnu recepciju stvara „zamjenom mjesta s kojeg se gleda mjestom u koje se gleda“.
 Rad je, naime, kreiran za specifičnu arhitekturalnu situaciju te je njegova veličina prilagođena prostoru; odnosno radi se o „podnom“ crtežu na papiru čije velike dimenzije (otuda i nemogućnost prvotnog „čitanja“ motiva) preuređuju i redefiniraju ovaj galerijski prostor u čemu autorica vidi dobru priliku za „preuzimanjem“ i osnivanjem self-made galerijskog prostora gotovo nalik art squat-u.
Posjetitelj galerije je, prije nego uoči motiv crteža, suočen sa sivim grafitnim odsjajem poda po kome je nužno gaziti provocirajući neizbježno dijalektičko razmišljanje između slike golemih razmjera i male fragmentarne situacije te ono o nepovredivosti i „svetosti“ umjetničkog djela u izložbenom prostoru. Potenciranje psihološke dimenzije velikim, tehnički besprijekornim, apstraktnim crtežom koji se pruža cjelokupnom površinom poda te ima karakter all-over efekta izdići će, odmaknemo li se dovoljno, lik. Motivsko određenje inspirirano je osobom/događajima iz naše nedavne prošlosti. Portret druga Tite za nas i autoricu (iako generacijski udaljena od direktnog iskustva) nosi specifično značenje te neiscrpan izvor imaginacije kao i  iluzija te slojevita i danas često kontradiktorna značenja iz čega bi se  mogla iščitati politička i socijalna angažiranost ove prostorne instalacije. Udaljena od tradicionalno mišljena „spomenika“ sa duhovitim pa čak i irealnim karakteristikama  provocira naša vlastita promišljanja, povijesti i mitologije koje definiraju naš realni i imaginarni život.
Samo pozicioniranje crteža; portreta, rekreirane ikone naše povijesti, provocira političko društvo, ironizira, karikira i sardonizira autoritete te nužno vodi ka neizbježnoj transformaciji i mutaciji postepenog uništenja crteža, istodobno motiviranim i dokumentiranim kamerama postavljenim na zidovima galerije i projiciranim na screen,  te ujedno sadrži i jednu drugu  jednakovrijednu paralelnu realnost; intrističku kvalitetu crteža olovkom na papiru, fragilnost, mirnoću i kontemplativnu ljepotu dobivenu polaganom i strpljivom gradnjom milijunima repetitivnih gotovo meditativnih poteza.

Karmela PuljizGrey


It was Walter Benjamin who started that the viewer absorbs the piece of art as an architecture, which is also capable of creating a simultaneous collective perception. This is exactly what the spacial installation by the name of ''Grey'' seems like, the work of the young author Marija Mikulić Bošnjak, who is an active participiant of the distinctly vivacious contemporary art scene in the city of Osijek.The author creates the above mentioned tactile and visual reception by ''switching the point of view with a point to view''. This work has been created for a specific arhitectural situation, and its size has been adapted to the given space; that is, it is a ''floor '' drawing on paper, whose gigantic proportions (which makes it impossible to ''make out'' the motif at first), rearrange and redefine the gallery hall, which the author sees as a good opportunity to ''take over'' and create a self - made gallery space, almost like an art - squat. The visitor of the gallery is, before discovering the motif of the drawing, faced with the gray, graffite reflection of the floor, which is necessary to be stepped onto, provoking the inevitable dialectic question of a picture of enormous proportions and a tiny fragmental situation, as the question of the inviolability and ''sanctity'' of a work of art in an exibit hall. The emphasis on the psychological dimension by means of a gigantic, technically infallible, abstract drawing, which takes over the entire flooral space, evoking an all-over effect, will, eventually, if we move sufficiently away from it, reveal a character. The motif has been inspired by a person/event from our recent past. The portrait of commeade Tito has a specific meaning for us, as for the author (who is generationally distant from direct experience, though), and it presents not only an inexaustible source of imagination and illusion, but also a stratified and, even today, contradictory meanings, where the political and social engagement of this spacial installation can be seen from. Distinct from the traditional figure of ''a monument'' with witty and even surreal characteristics, it challanges our own opinion of the history and mythology, which define our real and imaginary life. The positioning of the drawing itself; a portrait, a recreated icon from our history, challanges the political society, it ironizes, caricatures and sardonizes authorities and, inevitably, leads to a transformation and mutation as the drawing, gradually, gets destroyed. Simultaneously, motivated and documented by the cameras on the walls of the gallery, proyecting on a screen, the portrait holds both, equally valuable paralel realities; the intrinsic quality of a pencil drawing on paper, the fragility, tranquility and the contemplative beauty, created by the slow and patient process of construction by millions of repetitive, almost meditative strokes.


Karmela Puljiz


Nema komentara:

Objavi komentar