Panta rheiMarija Mikulić Bosnjak has started from idea of the world marked by constant change.
Her work Panta Rhei  is one experiment: during exploration along the two rivers Mura and Drava she recorded photos of the most subjective impressions. Image motives are of secondary importance and do not intend to be objective. For these moments, Based on these inspirations she painted watercolors. Watercolor is a technique where dye pigments dissolve in water to create an image, which can be made absurd as water is the most appropriate medium that causes destruction and disintegration of the work itself. Constantly following this thought, she brought her work into the Drava to photograph them on the spot and documented their existence diving into the river's shallow waters. The actual experiment represents the time that pigments need to disappear from the surface of the paper. The process of painting is at the same time the dissolution process.At the exhibition, the paintings will be presented in water filled containers, along with documented photographies of the original state. On these white papers in the process, the disappearance of the work involved is seen as nihilism, and the self-criticism is also perceived as a reflection of futile human efforts to root out the river. Marija Mikulić Bosnjak finally comes to the questions that everyone at least once in their lifetime asks themselves: Is there any sense in swimming upstream? Text by: Edith Risse

Žena radnicaPrvoga svibnja u galeriji Decumanus u Krku u 18 sati biti će otvorena žirirana izložba koja se bavi položajem žena na tržištu rada na kojoj će biti izloženo 14 radova među kojima je i plakat kojim sam aplicirala na natječaj. Ako imate priliku vidimo se!


Fri, May 1, 2015, 18:00  - Sat, May 9, 2015
Galerija Decumanus
Josipa Jurja Strossmayera
51500 Krk

Diskurzivna bojišnica


U galeriji Inkubator u Zagrebu do 1. svibnja možete pogledati izložbu za koju je tekst napisala Martina Bratić.Marija Mikulić Bošnjak mlado je ime suvremene osječke umjetničke scene, a osim završenoga Učiteljskog fakulteta, 2011. je godine magistrirala studij likovne kulture na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Do sada je izlagala na mnogim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu te u okviru nekoliko samostalnih. 
Marija Mikulić Bošnjak ovom izložbom prezentira nekoliko grupa radova, ostvarenih u nekoliko različitih medija, no ipak ih na stanovit način okupivši, i to na tematskoj razini. Svaki od radova pronalazi svoje narativno ishodište u skupu takozvanih ženskih pitanja, u okviru (suvremene) ženske pozicije, ali i kao jedna od instanci diskurzivnih analiza roda. Cjelokupnim izložbenim prostorom premoćno dominira 
impozantni autoportret izrađen metodom kolaža. Bezbroj vizualnih partikula, izrezanih iz časopisa pornografskoga i erotskog sadržaja, tvore sliku lica autorice. Lice zatamnjenih očiju (kao njegov 'najrječitiji' element), ali i, jednako tako, zatvorenih usta, antipod je fragmentiranim golim ženskim tijelima koja, u potpunosti lišena identiteta i svih opasnosti koje identitet i imenovanje nose – izvanredno služe društvenoj razmjeni. U tipičnoj maniri muškoga i patrijarhalnog modusa posjedovanja ženskoga tijela kao ekonomskoga dobra, rascjepkani se udovi množe u centrifugalnome generiranju nasilja i praksi utišavanja i iskorištavanja. Stoga ovo lice itekako znakovito upućuje na odnose snaga kao izmijenjene, a demonstraciju moći kao reverzibilan čin, sugerirajući stanovitu pobjedu uma nad tijelom, ali i preuzimanje kontrole u igri muškoga pogleda (male gaze). Iznimno velikih proporcija, frontalno usmjereno, autoričino lice postaje direktna smetnja u nesmetanoj konzumaciji fragmentiranih atributa, ometajući onaj ultimativni užitak posredovan objektifikacijom ženskoga tijela i njegovim svođenjem na bezbroj malih kadrova. Ovaj autoportret Marije Mikulić Bošnjak iznad svega ukazuje na neodvojivost identiteta kao jedinstva bića, ali istovremeno on vodi i tihi dijalog sa svakim pogledom s kojim ga se suoči, na jednoj strani vodeći borbu, na drugoj uspostavljajući diskurs zajedništva i suosjećanja. Uljani triptih Mrtva priroda po svojoj se konceptualnoj usmjerenosti još glasnije i snažnije približava domeni autorskoga angažmana. Mikulić Bošnjak će reći: Nije slučajno da sam za ovaj rad izabrala medij figurativnoga slikarstva. Iako sam se dvoumila između ulja i akvarela, naposljetku sam odlučila raditi u ulju. Akvarel se često percipira kao 'ženska tehnika' što me istovremeno i smetalo i privlačilo, ali sam ipak odabrala ulje ponajprije iz razloga što sam nedavno pročitala jedan intervju s njemačkim umjetnikom Georgom Baselitzom, u kojemu je, na pitanje o znatnoj brojčanoj nadmoći muškaraca nad ženama među najplaćenijim suvremenim umjetnicima, on odgovorio tvrdnjom da žene loše slikaju. To me privuklo ka slikarstvu, a posebice ka ulju na platnu kao najomiljenijoj 'muškoj' tehnici, a u kojoj žene figuriraju kao inferiorne. Triptih se sižejno gradi u okvirima tradicionalnih temata mrtve prirode, dok istovremeno pod pitanje podvodi i samu recepciju toga žanra čija se sustavnija ishodišta uočavaju od 16. stoljeća. Motivi mrtve prirode još su u povijesnoumjetničkim izvorima 17. stoljeća prema svojemu tematskom usmjerenju zauzimali najniže mjesto u hijerarhiji, što zbog stanovitoga izostanka duha, što zbog svoje tehničke nepretencioznosti, rezultirajući kao najmanje vrijedan i ponajmanje plaćen 'umjetnički izraz'. To je značenjska razina koju će Marija Mikulić Bošnjak pomalo ironično relacionirati prema ženskoj društveno-umjetničkoj poziciji, preuzimajući takvu tematsku platformu za prikaz i umjetničko slavljenje ženske ikonografije. Pomnim slaganjem predmeta u kompoziciju te odabirom muške tradicionalne tehnike prikazujem najniži motiv mrtve prirode, a koji povezujem sa ženom. To su predmeti za uljepšavanje, kao jedna od tipičnih instanci društvenih regula o (ženskoj) vizualnoj prezentaciji, ali i predmeti snažno povezani s različitim procesima ženskoga iskustva poput dojenja ili menstrualnoga krvarenja, kao i signali svih onih rodnih uloga koje žene bez prestanka i ciklično performiraju i žive. U konačnici ovi motivi postavljaju i pitanje o uvjetovanosti povijesne, pa i gotovo primordijalne uloge žene kao majke i supruge, a usmjeravanjem ovakve autorske pažnje i interesa ženskoj svakodnevici kroz prizmu svakodnevnih ženskih predmeta, upravo se to žensko iskustvo življenja realizira kao vrijedan umjetnički temat i stanovita opreka stoljećima nasljedovanim motivskim elementima koji čine (muški) umjetnički kanon. Iskaze autorske angažiranosti Marije Mikulić Bošnjak moguće je uočiti i u seriji ulja na platnu naziva Veiled boy, koji se također, na stanovit način, bave pitanjem vještine kao rodno uvjetovane. Ovdje je pak fokus na obradi mramora i tzv. efektu mokre draperije, toliko omiljenom u izrazu klasične i helenističke grčke skulpture i jednome od najpriznatijih dosega u tradicionalnoj obradi mramora. U pravilu je model uvijek bila žena, a čije je tijelo predstavljalo izvanredan teren za demonstraciju ove senzualne igre tekstila. Autorica ipak 'oblači' tijelo dječaka, svojega trogodišnjeg sina, anulirajući vezu tijela i tkanine i fokusirajući se isključivo na prezentaciju tehnike; one muške, ali ovoga puta kroz žensku ruku. Radove iz serije naziva Blank čine crteži velikih formata, s ljudskim figurama u gotovo prirodnoj veličini. Kao predložak korištene su fotografije različitih radnih kolektiva, poput Uprave TDR-a, članoa OŠ Dubrava, radne grupe Ministarstva vanjskih poslova JI Europe, zatim kolegija medicinskih sestara zagrebačke bolnice Sestara milosrdnica, članova Katoličkoga sveučilišta, itd. Svaki od crteža imao je ideju prikazati muške i ženske figure, i to prema kompoziciji originalnih fotografija, međutim, Mikulić Bošnjak svjesno izostavlja ženske likove, označujući ih i gradeći kao nešto čega nema, što nije prisutno, vidljivo i, posljedično – važno. Djelo i svojim nazivom kontekstualizira ideju praznine, dok sadržajno propituje klasna pitanja rodnih kvota – zastupljenosti i podzastupljenosti, zatim probleme stručno-ekonomskoga napredovanja, ali i relacije privatnoga, obiteljskog života nasuprot profesionalnoga razvoja ženskog subjekta, a u neizbježnoj korelaciji s – onim muškim. Posljednja se grupa izloženih radova može iščitati kao najosobnija i autorski najpregnantnija. Kaširana torza bilježe jedan ženski životni put i stoje kao spomenici vlastitoj tranziciji od djetinjstva do majčinstva kao važnih činitelja vlastite svijesti u slučaju Marije Mikulić Bošnjak. Materijal nastao lijepljenjem salveta koje je moja majka sve ove godine čuvala u obiteljskoj kući u Slavonskom Brodu simbolizira jednu aktivnost tradicionalno shvaćenu kao tipično žensku, a koju ovakvom redefinirajućom gestom autorica izmiješta iz prostora jednoga povijesno-generacijskoga konteksta u drugi, iz jedne predodžbe o esencijalno ženskome u drugu te iz jedne tjelesnosti u neku novu. Osim svoje povijesnosti, postupak skupljanja salveta i danas doživljava svojevrstan revival u bujajućim verzijama različitih hobby art praksi, a ponovno doživljavan kao eminentno žensko (ili pak ženskasto) polje izraza postavlja se opet kao jedan od problemskih fokusa ove autorice. Ciklus Torza još je uvijek u procesu nastanka, a konačna će prezentacija uključivati tridesetak visećih torza kao specifičan čin vlastitoga ogoljavanja, ali i snažan i prodoran iskaz vlastite (ženske) samosvijesti. 
Za Galeriju Inkubator: 
Martina Bratić, kustosica izložbe

Sneak peek
7. ožujka 2015. godine u 18,00 sati u Green room galeriji (Gradska galerija Zabok) ćete moći vidjeti crteže iz serije Blank. Nadam se da se vidimo!


Detalj crteža Visoki gosti Katoličkog sveučilišta,
PVC folija na foamaluxu, 2015.Marija Mikulić Bošnjak, mlada i nadarena autorica, nakon završenog prvotno Pedagoškog fakulteta zatim i Umjetničke akademije u Osijeku, svojim marljivim radom i izlagačkom praksom postaje jednom od najznačajnijih čimbenika mlađe generacije danas izrazito žive i potentne osječke umjetničke scene. Ova zabočka izložba kao i nedavno održana u zagrebačkoj galeriji „Događanja“ te one u pripremi slijede autoričin zacrtani put vlastitog predstavljanja i afirmacije izvan granica regionalnog.

Serija „prefabriciranih“ crteža velikog formata, prvotno nacrtanih u vektorima kako bi se prebacili na foliju koja se onda strojno reže i aplicira na foreks, prikazuje tipizirane muške figure gotovo u prirodnoj veličini, a nastaju prema fotografijama različitih „radnih kolektiva“. Odabrani kolektivi (Uprava TDR-a, Oš Dubrava, ministri Vanjskih poslova JI Europe, kolegij medicinskih sestara bolnice Sestara milosrdnica, gosti Katoličkog sveučilišta...) tek nam svojim naslovom generiraju značenje. Na svakome predlošku, fotografiji, zastupljen je i, ovisno o kontekstu, određeni broj žena koje onda u crtežu autorica namjerno izostavlja čineći svojevrsne cezure, praznine, bjeline. Dakle, naglasak je na onom što nije prikazano, onom čega na crtežu nema, a zajedničko je svim crtežima te ih veže u cjelinu što je podvučeno i samim naslovom serije, „Blank“ generirajući široki raspon tumačenja koja mogu biti vezana za socio-političku klimu i kulturu vremena kao i za naš sadašnji (dnevni) kontekst te nam ostavlja („praznog“) prostora za razmišljanje o rodnim pitanjima, podzastupljenosti i prezastupljenosti, jednakim radnim uvjetimate(stvarnoj) ravnopravnosti spolova.


Karmela Puljiz

7 March 2015 at 18.00 pm in the Green Room gallery (City Gallery Zabok) you may see drawings from the Blank series. I hope we'll meet there!


24. slavonski biennale
Kao što sam obećala, postam Vam fotografiju rada Autoportret u galerijskom prostoru. Trenutno je postavljen u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku u sklopu izložbe Slavonski biennale gdje ga možete vidjeti do kraja veljače. Na prvoj fotografiji uz autoportret je izložen rad kolegice Helene Janečić, a na drugoj Monike Meglić.


Foto: Muzej likovnih umjetnosti, Osijek


Foto: Muzej likovnih umjetnosti, Osijek


As I promised, I post you photo of Self-portrait in gallery space. The work is currently set at the Museum of Fine Arts in Osijek within the exhibition Slavonian biennale which you can see till the end of february. On the first photograph with the self-portrait is presented next to the painting made by colleague Helena Janečić, and on the other Monika Meglić.