Sneak peek
7. ožujka 2015. godine u 18,00 sati u Green room galeriji (Gradska galerija Zabok) ćete moći vidjeti crteže iz serije Blank. Nadam se da se vidimo!


Detalj crteža Visoki gosti Katoličkog sveučilišta,
PVC folija na foamaluxu, 2015.Marija Mikulić Bošnjak, mlada i nadarena autorica, nakon završenog prvotno Pedagoškog fakulteta zatim i Umjetničke akademije u Osijeku, svojim marljivim radom i izlagačkom praksom postaje jednom od najznačajnijih čimbenika mlađe generacije danas izrazito žive i potentne osječke umjetničke scene. Ova zabočka izložba kao i nedavno održana u zagrebačkoj galeriji „Događanja“ te one u pripremi slijede autoričin zacrtani put vlastitog predstavljanja i afirmacije izvan granica regionalnog.

Serija „prefabriciranih“ crteža velikog formata, prvotno nacrtanih u vektorima kako bi se prebacili na foliju koja se onda strojno reže i aplicira na foreks, prikazuje tipizirane muške figure gotovo u prirodnoj veličini, a nastaju prema fotografijama različitih „radnih kolektiva“. Odabrani kolektivi (Uprava TDR-a, Oš Dubrava, ministri Vanjskih poslova JI Europe, kolegij medicinskih sestara bolnice Sestara milosrdnica, gosti Katoličkog sveučilišta...) tek nam svojim naslovom generiraju značenje. Na svakome predlošku, fotografiji, zastupljen je i, ovisno o kontekstu, određeni broj žena koje onda u crtežu autorica namjerno izostavlja čineći svojevrsne cezure, praznine, bjeline. Dakle, naglasak je na onom što nije prikazano, onom čega na crtežu nema, a zajedničko je svim crtežima te ih veže u cjelinu što je podvučeno i samim naslovom serije, „Blank“ generirajući široki raspon tumačenja koja mogu biti vezana za socio-političku klimu i kulturu vremena kao i za naš sadašnji (dnevni) kontekst te nam ostavlja („praznog“) prostora za razmišljanje o rodnim pitanjima, podzastupljenosti i prezastupljenosti, jednakim radnim uvjetimate(stvarnoj) ravnopravnosti spolova.


Karmela Puljiz

7 March 2015 at 18.00 pm in the Green Room gallery (City Gallery Zabok) you may see drawings from the Blank series. I hope we'll meet there!


Nema komentara:

Objavi komentar